• O UNIQA grupi

  UNIQA grupa je je jedna od vodećih osiguravajućih koncerna u Evropi, s tradicijom poslovanja dugom 200 godina. Trenutno posluje na 18 tržišta Centralno-Istočne Evrope i ima 10 miliona klijenata, sa kojima je zaključeno više od 19,5 miliona ugovora.

  Iako je UNIQA osiguravajuća grupacija čiji početak poslovanja u Austriji datira još iz 1811. godine, naziv UNIQA, pod kojim sada posluje, nastao je tek 1999. godine kada je odlučeno da se poslovanje proširi na ostatak Evrope.

  Na svim tržištima UNIQA je sinonim za pouzdanost, visok kvalitet usluge, pošten odnos prema osiguranicima i savremene programe osiguranja, zbog čega u toku najveće ankete klijenata širom Evrope od strane Reader`s Digest, godinama proglašavana za najpouzdaniju osiguravajuću kompaniju/brend u Austriji.

  U regionima u kojima UNIQA posluje i usmerava svoje aktivnosti, živi oko 300 miliona ljudi koji pričaju različitim jezicima, žive u različitim kulturama, ali imaju jedan isti motiv - da obezbede sigurnu budućnost i prosperitet za sebe i generacije koje dolaze. Zahvaljujući multikulturalnosti, jasnim različitostima kako u poslovanju, tako i tradiciji i temperamentu, naši zaposleni svakodnevno imaju priliku da razmenjuju iskustva i usvajaju nova. Na ovaj način neprestano  unapređujemo naše proizvode i usluge i poboljšavamo ukupni kvalitet našeg poslovanja.

  Cilj UNIQA grupacije nije samo sprovođenje uspešne poslovne strategije na austrijskom tržištu, nego i pojačan angažman i uspešno širenje na evropskom tržištu.

  • UNIQA trenutno ima oko 22.000 zaposlenih i ekskluzivnih partnera koji se zajedno brinu o 10 miliona klijenata širom Evrope, sa kojima je zaključeno više od 19.5 miliona ugovora.
  • UNIQA je ostvarila premiju (bruto fakturisana premija uključujući štednje) od 6,325 milijardi evra u 2015. i profit pre oporezivanja od 423 miliona evra.
  • UNIQA poseduje jednu od najrasprostrajenjinih mreža usluga i prodaje širom Evrope.
  • UNIQA dobija „A -/stabilan“ rejting, kao potvrdu finansijske snage, od strane „Standard & Poor‘s“ već nekoliko godina za redom.
  • UNIQA je jedna od 20 austrijskih kompanija po vodećem indeksu ATX i kotira se na bečkoj berzi
  • Svoje proizvode i usluge nudi putem putem brojnih prodajnih kanala (saradnici, brokeri i agencije, banke i direktna prodaja). 
  • UNIQA je prema „Shareholder Performance indeksu“ konsalting kuće MERCER OLIVER WYMAN najjače osiguranje u Evropi po povratku investicija. 

  Preferencijalno partnerstvo UNIQA grupe i Raiffeisen banke
  Jedan od glavnih akcionara UNIQA grupe je Raiffeisen bankarska grupacija. Obe grupacije su potpisale ugovor o strateškom partnerstvu u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući privilegovanom partnerstvu, UNIQA i Raiffeisen profitiraju putem efekata sinergije u oblasti prodaje, razvoja proizvoda i marketinga u svim zemljama gde su obe kompanije prisutne.