• Online plaćanje rata platnim karticama

    • Rate za životno, kasko, dobrovoljno zdravstveno, osiguranje od nezgode i domaćinstva možete izmiriti bez provizije, čekanja u redovima i u potpunosti ONLINE, upotrebom platnih kartica Visa, Master i Maestro. Putem aplikacije je moguće plaćanje isključivo u RSD, za polise koje su ugovorene u valuti RSD i polise koje su ugovorene sa valutnom klauzulom.

    Plaćanje premije putem trajnog naloga

    • UNIQA osiguranje svojim klijentima nudi mogućnost plaćanja dospele rate premije životnog osiguranja putem trajnog naloga. Dovoljno je da, kao vlasnik računa (dinarskog I deviznog), poslovnoj banci date ovlašćenje da plaća vašu ratu putem direktnog zaduženja vašeg računa.Na taj način štetite vreme, bez potrebe odlaska u banku i čekanja u redu svakog meseca.U nastavku je spisak banaka kod kojih UNIQA osiguranje ima otvorene devizne i dinarske račune:

    Plaćanje premije platnim karticama u UNIQA poslovnicama

    • UNIQA osiguranje stalno unapređuje svoje poslovanje sa željom da svojim klijentima i partnerima pruži vrhunsku uslugu.Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da premiju neživotnog osiguranja (putno, osiguranje domaćinstva, kasko, dobrovoljno zdravstveno, osiguranje od nezgode) od sada možete platiti putem svoje platne kartice u poslovnicama UNIQA osiguranja.