Zaštita podataka o ličnosti - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Zaštita podataka o ličnosti - UNIQA osiguranje
  • Prava zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti možete ostvariti na sledeće načine:

    • Slanjem zahteva za ostvarivanje prava na imejl adresu: zastita.podataka.nezivotno@uniqa.rs i zastita.podataka.zivotno@uniqa.rs
    • Poštom na adresu sedišta kompanije: UNIQA osiguranje, Milutina Milankovića br. 134g, 11070 Novi Beograd
    • U svim poslovnim prostorijama Društva
    • Putem telefona na broj 011/20 24 100