Zakazivanje zdravstvenog pregleda - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Zakazivanje zdravstvenog pregleda - UNIQA osiguranje
 • Ime i prezime osiguranika*
  JMBG:*
  Kontakt telefon*
  -
  E-mail*
  Grad*
  Opis zdravstvenog problema:*
  Potreban pregled/usluga
  Željeni datum i vreme pregleda/usluge
  Ustanova 1
  Ustanova 2
  Odabrani lekar
  Očekivana cena pregleda/usluge
  NAPOMENE
  Kako želite da budete informisani o terminu?
  Ukoliko podaci iz prijave ne budu dovoljni za procenu situacije lekari MedUNIQA Kontakt centra Vas mogu kontaktirati za dodatne informacije.
  Rok za odgovor na prijavu je 24h.