Osiguranje vezano za kredite i dozvoljeni minus - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Osiguranje vezano za kredite i dozvoljeni minus - UNIQA osiguranje
 • Prednosti za korisnika kredita

  • Smanjeni rizik za porodicu u slučaju smrti korisnika kredita usled nezgode (Isplata ostatka duga od strane osiguravajuće kuće)
  • Osiguranje u slučaju gubitka posla (Isplata ugovorenog broja rata osiguranja)
  • Osiguranje u slučaju bolovanja izazvano nezgodom i bolešću (Isplata ugovorenog broja rata osiguranja)

  Riziko kredit

  • Životno osiguranje za korisnike kredita
  • Finansijska zaštita u slučaju smrti osiguranika
  • Dodatna sigurnost porodici u slučaju neželjenih situacija
  • Predmet obezbeđenja kredita kod banke