Osiguranje stambenog kredita - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Osiguranje stambenog kredita - UNIQA osiguranje
 • Osiguranje domaćinstva za korisnike stambenog kredita

  • Predmet obezbeđenja kredita kod banke
  • Ispunjenje uslova banke za odobrenje kredita
  • Vinkulacija u korist banke
  • Osiguranje od različitih vrsta rizika
  • Sigurnost novog doma

  Riziko kredit

  • Životno osiguranje za korisnike kredita
  • Finansijska zaštita u slučaju smrti osiguranika
  • Dodatna sigurnost porodici u slučaju neželjenih situacija
  • Predmet obezbeđenja kredita kod banke