Osiguranje platnih kartica - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Osiguranje platnih kartica - UNIQA osiguranje
 • Zaštita novca i platne kartice

  • Osiguranje korišćenja platne kartice od posledica gubitka, krađe i mogućih zloupotreba
  • Osiguranje korišćenja mobilnog telefona od posledica gubitka, krađe i neovlašćenog korišćenja
  • Osiguranje putovanja avionom od posledica gubitka ili kašnjenja leta i ličnog prtljaga
  • Osiguranje putovanja u inostranstvo uz putno zdravstveno osiguranje i pomoć širom sveta
  • Osiguranje platnih kartica koje odgovaraju potrebama savremenog čoveka

  Putno osiguranje

  • Sigurnost i zaštita tokom putovanja
  • Ušteda vremena
  • Centar za pomoć 24 časa dnevno
  • Pokriće lekarskog tretmana za vreme boravka u inostranstvu
  • Pokriće troškova lekova, rentgentskih i ultrazvučnih pregleda
  • Obezbeđenje medicinskog prevoza i hospitalizacije
  • Povratak dece u zemlje prebivališta
  • Povratak bolesnika u zemlju prebivališta