Prigovori - formular - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Prigovori - formular - UNIQA osiguranje
 • Prigovor za tip osiguranja
  Ime i prezime/Poslovno ime*
  Mesto i poštanski broj*
  Adresa stanovanja (ulica i broj)/Poslovna adresa pravnog lica*
  Telefon*
  -
  Email*
  Ime i prezime zakonskog zastupnika (ukoliko se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica)
  Broj polise/štete*
  Razlog prigovora*
  (Izaberite jednu ili više opcija)
  Marketing i prodaja
  Premija osiguranja
  Upravljanje poslovnim procesima
  Informisanje pre zaključenja ugovora
  Informisanje ugovarača za vreme važenja ugovora
  Rešavanje zahteva
  Uslovi osiguranja
  Izvršenje obaveze iz ugovora
  Visina i isplata ponuđene naknade
  Povreda prava korisnika osiguranja
  Ostalo nepomenuto
  Prigovor se odnosi na:*
  (Izaberite jednu ili više opcija)
  rad Društva za osiguranje (Osiguravača)
  rad zastupnika u osiguranju (svi ostali pružaoci usluga u osiguranju)
  Zahtev podnosioca prigovora*
  Dokazi kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora*
  Na koji način želite da dobijete odgovor*
  Rok za odgovor na prigovor je 15 dana, izuzetno se može prolongirati za dodatnih 15 dana o čemu će podnosilac prigovora biti obavešten pisanim putem.