• Više od decenije UNIQA je sponzor Kopaonik biznis foruma, najprestižnijeg ekonomskog događaja u zemlji. Svake godine, Forum okupi više od 800 učesnika - uvaženih profesora, državnih zvaničnika, članova diplomatskog kora, poslovnih ljudi i predstavnika medija.
    Generalni smo sponzor Vivaldi foruma Mokrogorske škole menadžmenta. Ova škola gradi partnerski odnos sa privredom i povezuje sve one koji mogu da doprinesu unapređenju privrednog ambijenta. Do sad je njihove forume posetilo više od 1.500 menadžera iz regiona, a u programima je učestvovalo oko 500 govornika i inspirativnih gostiju-predavača.
     

     

    alt text alt text