Zdravstveno osiguranje - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Zdravstveno osiguranje - UNIQA osiguranje
 •  

  Kolektivno zdravstveno osiguranje

   

  Za slučaj prijave osiguranog slučaja teže bolesti

  • prijava osiguranog slučaja za teže bolesti (popunjena i overena od strane firme)
  • kompletna medicinska dokumentacija u vezi sa nastalom bolešću - od momenta kada je bolest verifikovana, uključujući ceo tok lečenja (originali na uvid + fotokopije: overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za slučaj prijave osiguranog slučaja hirurške intervencije

  • prijava osiguranog slučaja za hirurške intervencije (popunjena i overena od strane firme)
  • nalaz kad je indikovana potreba za hirurškom intervencijom (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • otpusna lista sa koje se vidi da je prijavljena hirurška intervencija i izvedena (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Dobrovoljno zdravstveno osiguranje - kolektivno

   

  Za slučaj prijave osiguranog slučaja teže bolesti

  • prijava osiguranog slučaja za teže bolesti (popunjena i overena od strane firme)
  • kompletna medicinska dokumentacija u vezi sa nastalom bolešću - od momenta kada je bolest verifikovana, uključujući ceo tok lečenja (originali na uvid + fotokopije: overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za slučaj prijave osiguranog slučaja hirurške intervencije

  • prijava osiguranog slučaja za hirurške intervencije (popunjena i overena od strane firme)
  • nalaz kad je indikovana potreba za hirurškom intervencijom (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • otpusna lista sa koje se vidi da je prijavljena hirurška intervencija i izvedena (original na uvid + fotokopija: overena od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  Za slučaj prijave dnevne naknade za boravak u bolnici (bolnički dan)

  • prijava osiguranog slučaja za dnevnu naknadu za boravak u bolnici (popunjena i overena od strane firme)
  • kompletna medicinska dokumentacija koja je u vezi sa nastalim osiguranim slučajem (originali na uvid + fotokopije: overene od strane UNIQA zaposlenog da je dokument veran originalu)
  • fotokopija lične karte osiguranika
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce