Motorna vozila - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Motorna vozila - UNIQA osiguranje
 •  

  Za prijavu štete nastale po polisi auto-odgovornosti i auto-kaska, neophodna je sledeća dokumentacija:

  • kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)
  • kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
  • kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila
  • ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila)
  • kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata (u slučajevima kada se uplata ne vrši servisu)
  • original račun popravke, predračun, specifikacija
  • medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta)
  • izvod iz matične knjige rođenih/venčanih/umrlih (samo u slučaju nematerijalnih šteta)
  • kompletan zapisnik MUP-a sa skicom i izjavama učesnika (osim u slučajevima kada je zakonom isključena obaveza obaveštavanja nadležnih policijskih organa)
  • ne vršiti popravku vozila pre snimanja štete 
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  U slučaju prijave štete na osnovu Evropskog izveštaja, neophodna je sledeća dokumentacija:

  • popunjen i potpisan Evropski izveštaj sa skicom i izjave oba učesnika o nastanku saobraćajne nezgode
  • ukoliko oštećenik nema tekući račun novac može biti isplaćen na uslužni tekući račun uz popunjenu izjavu u prostorijama Društva i priloženu ličnu kartu vlasnika tekućeg računa i kopiju kartice tekućeg računa
  • kopija vozačke dozvole osiguranika
  • kopija saobraćajne dozvole osiguranika
  • kopija polise osiguranja
  • Pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce

   

  U slučaju ostvarenja osiguranog slučaja krađe vozila neophodno je dostaviti:

  • sve ključeve vozila (odmah uz prijavu)
  • potvrdu o prijavi MUP-u (odmah uz prijavu)
  • potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 30 dana (naknadno se dostavlja po proteku roka)
  • original saobraćajne dozvole (ukoliko je saobraćajna dozvola ukradena, navesti u potvrdi MUP-a)
  • kopiju lične karte podnosioca prijave (oštećenog) ili drugi važeći dokument ako je ista ukradena
  • putni nalog (poslednji) ako je u pitanju pravno lice 
  • u slučaju delimične krađe, vandalizma, obesti trećih lica, kao i u svim drugim slučajevima nastanka štete izvršenjem krivičnog dela, potrebno je dostaviti potvrdu o izvršenoj prijavi MUP-u ili zapisnik MUP-a.
  • pored navedenih dokumenata, potrebno je popuniti i odgovarajuće obrasce