Orion Telekom osiguranje - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Orion Telekom osiguranje - UNIQA osiguranje
 • Osiguranje imovine

  Osiguravač pokriva štete nastale na stanu/kući odnosno nepokretnosti koja je u ugovoru o pružanju telekomunikacionih usluga navedena kao lokacija pružanja ugovorenog paketa telekomunikacionih usluga. Stan ili nekretnina koja je navedena u ugovoru je osigurana u slučaju da nastanu rizici koji mogu da dovedu do njenog uništenja ili oštećenja. Uz to, osiguranjem stana osigurani ste i u slučaju da napravite štetu komšijama shodno limitima. Osiguranjem se pruža osiguravajuće pokriće od uništenja, oštećenja ili nestanka osigurane stvari kada se na njoj ostvari osigurani slučaj:

  • Požar i eksplozija
  • Udar groma, oluja, grad
  • Manifestacija i demonstracija
  • Poplava i bujica
  • Pritisak snega
  • Mehanička oprema (instalacije) u sastavu građevinskog objekta od loma
  • Izliv vode iz instalacija
  • Lom stakla
  • Provalna krađa i razbojništvo
  • Osiguranje opšte odgovornosti
  • Osiguranje opreme operatera (požar, izliv vode iz instalacija, poplava bujica i visoka voda, provalna krađa i razbojništvo, strujni udar)

  Osiguranje lica od posledica nesrećenog slučaja

  Rizici osiguranja koji se odnose na potpisinika ugovora:

  • Smrt usled nezgode
  • Trajni invaliditet usled nezgode