Osiguranje od nezgode - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Osiguranje od nezgode - UNIQA osiguranje
 • Individualno osiguranje zaposlenih

  • Pojedinačno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (manje od 5 lica)
  • Polisa osiguranja se može zaključiti za lica starosti od 14 do 75 godina
  • Osiguranje se može zaključiti na period kraći od jedne godine, jednogodišnje, višegodišnje ili sa neodređenim rokom trajanja
  • U zavisnosti od izbora programa moguće je osigurati se na 24 časa ili tokom radnog vremena
  • Ukoliko osiguranik ima zaključen još neki ugovor o osiguranju sa UNIQA osiguranjem odobrava se popust
  • U slučaju smrti osiguranika, naknada se isplaćuje naslednicima

  Kolektivno osiguranje zaposlenih

  • Smrt usled nesrećnog slučajaTrajni invaliditet – trajni gubitak opšte radne sposobnosti usled nesrećnog slučajaLom kostijuDnevna naknada – prolazna nesposobnost za rad usled nesrećnog slučajaTroškovi lečenja – narušavanje zdravlja usled nesrećnog slučaja24 časa, bez prostornog i vremenskog ograničenjaZa vreme rada i pri dolasku i odlasku sa posla
  • Ugovara se na period kraći od godinu dana, na godinu dana, na više godina ili sa neodređenim periodom trajanja
  • Odobravaju se i dodatni popusti u zavisnosti od broja lica koja se osiguravaju, ugovorene dužine trajanja osiguranja, ukupnog broja zaključenih drugih ugovora sa UNIQA osiguranjem

  Želite ponudu?

  Mi ćemo za vas izračunati cenu polise i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

  USLUGE & PREDNOSTI