Osiguranje od nezgode - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Osiguranje od nezgode - UNIQA osiguranje
 • Individualno osuguranje zaposlenih

  • Pojedinačno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja (manje od 10 lica)
  • Polisu osiguranja mogu zaključiti osobe od 14 do 75 godina
  • Osiguranje se može zaključiti kao jednogodišnje ili kaovišegodišnje (uz popuste)
  • Dupliranje osigurane sume za invaliditet preko 50%
  • Nemogućnost obavljanja profesionalne delatnosti usled nesrećnog slučaja 100% osigurane sume
  • Ukoliko osiguranik ima zaključen drugi ugovor o osiguranju sa UNIQA osiguranjem odobrava se popust od 5%.
  • Bonus za korišćenje sigurnosnog pojasa 10% više na osiguranu sumu
  • U slučaju smrti osiguranika, naknada se isplaćuje naslednicima

  Kolektivno osiguranje zaposlenih

  • Smrt usled nesrećnog slučaja Trajni invaliditet – trajni gubitak opšte radne sposobnosti usled nesrećnog slučaja Dnevna naknada – prolazna nesposobnost za rad usled nesrećnog slučaja Troškovi lečenja – narušavanje zdravlja usled nesrećnog slučaja 24 časa, bez prostornog i vremenskog ograničenja Za vreme rada i pri dolasku i odlasku sa posla
  • Ugovara se na godinu dana, na više godina ili sa neograničenih periodom trajanja
  • Odobravaju se popusti u zavisnosti od ugovorene dužine trajanja osiguranja

  Želite ponudu?

  Mi ćemo za vas izračunati cenu polise i dostaviti ponudu u najkraćem roku. Molimo vas ispunite polja u nastavku:

  USLUGE & PREDNOSTI