• Banko osiguranja - UNIQA osiguranje banko-krediti i minusi

  • Smanjeni rizik za porodicu u slučaju smrti korisnika kredita
  • Osigurana isplata ostatka duga od strane osiguravajuće kuće
  • Jednostavan način preuzimanja ugovora o osiguranju
  Banko osiguranja - UNIQA osiguranje banko-platne kartice 1

  • Sigurnost i zaštita prilikom korišćenja platne kartice
  • Zaštita prilikom korišćenja mobilnog telefona
  • Zaštita prilikom putovanja avionom
  • Sigurnost putovanja u inostranstvo
  Banko osiguranja - UNIQA osiguranje banko-stambeni krediti

  • Potpuna zaštita doma i investicija
  • Osiguranje domaćinstva za korisnike stambeng kredita
  • Životno osiguranje za korisnike riziko kredita
  Banko osiguranja - UNIQA osiguranje banko-auto krediti

  • Zaštita vozila od velikog broja rizika
  • Ubrzavanje procesa odobravanja kredita
  • Ispunjenje uslova banke za odobrenje kredita
  Banko osiguranja - UNIQA osiguranje banko-zivotno

  • Zaštita osiguranika tokom perioda trajanja osiguranje
  • Zaštita porodice u slučaju nepredviđenih situacija
  • Zaštita životnog standarda u trećoj životnoj dobi