pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu

Basler osiguranja

Poštovani klijenti i poslovni partneri Basler osiguranja,

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu u UNIQA porodicu!
Istovremeno Vas obaveštavamo  da od 11. marta 2014. godine, Basler osiguranje u Srbiji i zvanično posluje u sastavu UNIQA grupe. Formalno pripajanje Basler osiguranja uslediće 01. novembra 2014. godine.
Kao novi vlasnik, UNIQA osiguranje garantuje nastavak svih poslovnih procesa i najkvalitetnije servisiranje klijenata.

Obaveštavanje o sprovođenju statusne promene, Basler životno osiguranje, oktobar 2014.

Obaveštavanje o sprovođenju statusne promene, Basler neživotno osiguranje, oktobar 2014.
 

pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu