pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
UNIQA grupa Austrija

UNIQA grupa Austrija

UNIQA je evropska osiguravajuća kompanija koja kombinuje austrijski identitet sa evropskim oblikom. UNIQA počiva na tradiciji, znanju i iskustvu stečenom tokom perioda od 150 godina poslovanja u Austriji, stalno se usavršavajući i poslujući s pogledom u budućnost. Individualne potrebe i zahtevi klijenata su u središtu svih naših aktivnosti. Kombinujemo snagu, sigurnost, inovativnost i najviši nivo kvaliteta za dobrobit naših klijenata.

Tokom poslednjih nekoliko godina, UNIQA je izrasla u jednu od vodećih osiguravajućih grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Veličina stvara poverenje i sigurnost i od suštinske je važnosti za uspeh.
UNIQA Group Austria je vodeća osiguravajuća grupa na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Aktivna je u svim područjima osiguranja. Tržišni je lider u Austriji u području životnih i zdravstvenih osiguranja i jedan od najvećih imovinskih osiguravača. UNIQA grupa je kompanija s jakom internacionalnom orijentacijom, svesna prednosti i prilika koje nudi tržište srednje Evrope. Stoga, cilj UNIQA-e nije samo sprovođenje uspešne poslovne strategije na austrijskom tržištu, nego i pojačan angažman, te uspešno širenje na evropskom tržištu. Trenutno je preko svojih firmi ćerki kao većinski ili delimični vlasnik prisutna na 20 tržišta širom Evrope.

• Grupa obuhvata više od 40 osiguravajućih kompanija na 20 evropskih tržišta.
• UNIQA-u kao brend prepoznaje preko 90% austrijskog stanovništva, a među građanima istočno-evropskih tržišta ovaj procenat raste iz dana u dan.
• UNIQA je bez sumnje najbolji brend osiguranja u Austriji za 56% stanovništva i visoko je rangirana u smislu poverenja, prepoznatljivosti brenda, modernosti usluga, kvaliteta i inovacija.
• UNIQA trenutno ima oko 22.000 zaposlenih i ekskluzivnih partnera koji se zajedno brinu o 8,1 miliona klijenata širom Evrope, sa kojima je zaključeno više od 17 miliona ugovora.
• UNIQA je ostvarila premiju (bruto fakturisana premija uključujući štednje) od oko 6,2 milijarde evra u 2010. i profit pre oporezivanja od 153 miliona evra.
• UNIQA poseduje jednu od najrasprostrajenjinih mreža usluga i prodaje širom Evrope.
• UNIQA dobija „A“ rejting, kao potvrdu finansijske snage, od strane „Standard & Poor‘s“ već nekoliko godina za redom.
• Svoje proizvode i usluge nudi putem putem brojnih prodajnih kanala (saradnici, brokeri i agencije, banke i direktna prodaja).
• UNIQA je prema „Shareholder Performance indeksu“ konsalting kuće MERCER OLIVER WYMAN najjače osiguranje u Evropi po povratku investicija. Pomenuti Indeks stavlja dobiti, kretanje akcija kao i rizične pozicije u međusoban odnos.

UNIQA brend je nastao 1999. godine, kao simbol pristupa usmerenog ka budućnosti i fokusa na evropsko tržište. Na svim tržištima UNIQA je sinonim za pouzdanost, visok kvalitet usluge, pošten odnos prema osiguranicima i savremene programe osiguranja. U toku najveće ankete klijenata širom Evrope od strane Reader`s Digest, UNIQA je godinama proglašavana za najpouzdaniju osiguravajuću kompaniju/brend u Austriji.

Preferencijalno partnerstvo UNIQA-e i Raiffeisen-a
Jedan od glavnih akcionara UNIQA grupe je Raiffeisen bankarska grupacija. Obe grupacije su potpisale ugovor o strateškom partnerstvu u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući privilegovanom partnerstvu, UNIQA i Raiffeisen profitiraju putem efekata sinergije u oblasti prodaje, razvoja proizvoda i marketinga u svim zemljama gde su obe kompanije prisutne.

pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu