pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
UNIQA grupa Austrija

UNIQA grupa Austrija

UNIQA je evropska osiguravajuća kompanija koja kombinuje austrijski identitet sa evropskim oblikom. UNIQA počiva na tradiciji, znanju i iskustvu stečenom tokom perioda od 150 godina poslovanja u Austriji, stalno se usavršavajući i poslujući s pogledom u budućnost. Individualne potrebe i zahtevi klijenata su u središtu svih naših aktivnosti. Kombinujemo snagu, sigurnost, inovativnost i najviši nivo kvaliteta za dobrobit naših klijenata.

Tokom poslednjih nekoliko godina, UNIQA je izrasla u jednu od vodećih osiguravajućih grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Veličina stvara poverenje i sigurnost i od suštinske je važnosti za uspeh.
UNIQA Group Austria je vodeća osiguravajuća grupa na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Aktivna je u svim područjima osiguranja. Tržišni je lider u Austriji u području životnih i zdravstvenih osiguranja i jedan od najvećih imovinskih osiguravača. UNIQA grupa je kompanija s jakom internacionalnom orijentacijom, svesna prednosti i prilika koje nudi tržište srednje Evrope. Stoga, cilj UNIQA-e nije samo sprovođenje uspešne poslovne strategije na austrijskom tržištu, nego i pojačan angažman, te uspešno širenje na evropskom tržištu. Trenutno je preko svojih firmi ćerki kao većinski ili delimični vlasnik prisutna na 20 tržišta širom Evrope.

  • UNIQA Grupa posluje na 19 tržišta Evrope.
  • UNIQA trenutno ima oko 22.000 zaposlenih i ekskluzivnih partnera koji se zajedno brinu o 10 miliona klijenata širom Evrope, sa kojima je zaključeno više od 19.5 miliona ugovora.
  • UNIQA je ostvarila premiju (bruto fakturisana premija uključujući štednje) od oko 6, 064 milijarde evra u 2014. i profit pre oporezivanja od 377,9 miliona evra.
  • UNIQA poseduje jednu od najrasprostrajenjinih mreža usluga i prodaje širom Evrope.
  • UNIQA dobija „A -/stabilan“ rejting, kao potvrdu finansijske snage, od strane „Standard & Poor‘s“ već nekoliko godina za redom.
  • UNIQA je jedna od 20 austrijskih kompanija po vodećem indeksu ATX i kotira se na bečkoj berzi
  • Svoje proizvode i usluge nudi putem putem brojnih prodajnih kanala (saradnici, brokeri i agencije, banke i direktna prodaja). 
  • UNIQA je prema „Shareholder Performance indeksu“ konsalting kuće MERCER OLIVER WYMAN najjače osiguranje u Evropi po povratku investicija. 

UNIQA brend je nastao 1999. godine, kao simbol pristupa usmerenog ka budućnosti i fokusa na evropsko tržište. Na svim tržištima UNIQA je sinonim za pouzdanost, visok kvalitet usluge, pošten odnos prema osiguranicima i savremene programe osiguranja. U toku najveće ankete klijenata širom Evrope od strane Reader`s Digest, UNIQA je godinama proglašavana za najpouzdaniju osiguravajuću kompaniju/brend u Austriji.

Preferencijalno partnerstvo UNIQA-e i Raiffeisen-a
Jedan od glavnih akcionara UNIQA grupe je Raiffeisen bankarska grupacija. Obe grupacije su potpisale ugovor o strateškom partnerstvu u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući privilegovanom partnerstvu, UNIQA i Raiffeisen profitiraju putem efekata sinergije u oblasti prodaje, razvoja proizvoda i marketinga u svim zemljama gde su obe kompanije prisutne.

pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu