pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
UNIQA osiguranje

UNIQA osiguranje u Srbiji

UNIQA je poslovanje u Srbiji formalno započela 7. novembra 2006. godine osnivajući dve kompanije - UNIQA zivotno osiguranje a.d.o. koja se bavi poslovima životnog osiguranja i UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Na taj način UNIQA je prva u Srbiji ušla u završnu fazu podele poslova životnog i neživotnog osiguranja,  u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

UNIQA osiguranje je godinama  unazad  kompanija sa najbržim rastom među prvih pet osiguravajućih društava u Srbiji, a sedam godina zaredom je najbolja u ažuriranju šteta na tržištu auto-odgovornosti. 
Ostvareni rezultati tokom proteklih osam godina  pružaju dokaz da je strategija ponude diverzifikovanih proizvoda i kanala prodaje, u kombinaciji sa superiornom brigom o klijentima dovela do toga da UNIQA osiguranje u Srbiji postane dobitnik nagrade „Regionalni biznis partner 2011.“, koja se dodeljuje kompanijama koje su iskazale izuzetne rezultate poslovanja, rukovodeći se visokim profesionalnim standardima i čvrstim etičkim principima. UNIQA je i dobitnik prestižne nagrade „Najbolje osiguranje u Srbiju u 2012. godini“ koju je dodelio londonski magazin „World Finance“.

Za prvih osam godina poslovanja UNIQA je pružila sigurnost velikom broju svojih klijenata i sada ima više od pola miliona osiguranika u Srbiji. Naša misija je da klijentima ponudimo rešenja u vremenu kontinuiranih promena ekonomskog i socijalnog okruženja, tako da mogu u potpunosti uživati u bezbednom životu.

UNIQA u Srbiji trenutno radi kroz 27 poslovnica i 6 generalnih agencija. UNIQA tim broji 730 članova. Do danas UNIQA je u srpsko tržište investirala blizu 60 miliona evra!

Ponudom raznovrsnih paketa osiguranja, modernizacijom svojih poslovnica, otvaranjem regionalnih centara, obukom zaposlenih koji su usmereni prema potrebama klijenta, UNIQA u Srbiji građanima i privredi nudi uslugu i proizvode kakve imaju osiguranici širom Evrope.

Naziv: UNIQA životno osiguranje a.d.o.
Sedište: ul. Milutina Milankovića br. 134g, 11070 Novi Beograd
MB:17192787  PIB:100000426

Izvršni direktor
Gerald Mueller

Nadzorni odbor
Johannes Porak, predsednik (UNIQA International)
Olivera Boehm, član (UNIQA International)
Petar Jovanović, član (Raiffeisen banka)

Prokuristi    
Zoran Višnjić
Nikola ĐukićNaziv: UNIQA neživotno osiguranje a.d.o.
Sedište: ul. Milutina Milankovića br. 134g, 11070 Novi Beograd
MB:20289414  PIB:104990662

Izvršni direktori
Gordana Bukumirić
Siniša Nišić

Nadzorni odbor
Alexander Breit, predsednik (UNIQA International)
Carsten Abraham, član (UNIQA International)
Alexander Degenhar (UNIQA International)

Prokuristi
Nikola Đukić
 


 

Proizvodi 

  • životno osiguranje
  • osiguranje od nezgode
  • osiguranje imovine
  • osiguranje od odgovornosti
  • osiguranje vozila
  • putno osiguranje u inostranstvu
  • dobrovolljno zdravstveno osiguranje
  • bankoosiguranje
  • paketi osiguranja za mala i srednja preuzeća
pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu