pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
UNIQA osiguranje

UNIQA osiguranje u Srbiji

UNIQA je poslovanje u Srbiji formalno započela 7. novembra 2006. godine osnivajući dve kompanije - UNIQA zivotno osiguranje a.d.o. koja se bavi poslovima životnog osiguranja i UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Na taj način UNIQA je prva u Srbiji ušla u završnu fazu podele poslova životnog i neživotnog osiguranja,  u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

UNIQA osiguranje je godinama  unazad  kompanija sa najbržim rastom među prvih pet osiguravajućih društava u Srbiji, a sedam godina zaredom je najbolja u ažuriranju šteta na tržištu auto-odgovornosti. 
Ostvareni rezultati tokom proteklih osam godina  pružaju dokaz da je strategija ponude diverzifikovanih proizvoda i kanala prodaje, u kombinaciji sa superiornom brigom o klijentima dovela do toga da UNIQA osiguranje u Srbiji postane dobitnik nagrade „Regionalni biznis partner 2011.“, koja se dodeljuje kompanijama koje su iskazale izuzetne rezultate poslovanja, rukovodeći se visokim profesionalnim standardima i čvrstim etičkim principima. UNIQA je i dobitnik prestižne nagrade „Najbolje osiguranje u Srbiju u 2012. godini“ koju je dodelio londonski magazin „World Finance“.

Za prvih osam godina poslovanja UNIQA je pružila sigurnost velikom broju svojih klijenata i sada ima više od pola miliona osiguranika u Srbiji. Naša misija je da klijentima ponudimo rešenja u vremenu kontinuiranih promena ekonomskog i socijalnog okruženja, tako da mogu u potpunosti uživati u bezbednom životu.

UNIQA u Srbiji trenutno radi kroz 27 poslovnica i 6 generalnih agencija. UNIQA tim broji 730 članova. Do danas UNIQA je u srpsko tržište investirala blizu 60 miliona evra!

Ponudom raznovrsnih paketa osiguranja, modernizacijom svojih poslovnica, otvaranjem regionalnih centara, obukom zaposlenih koji su usmereni prema potrebama klijenta, UNIQA u Srbiji građanima i privredi nudi uslugu i proizvode kakve imaju osiguranici širom Evrope.

Naziv: UNIQA životno osiguranje a.d.o.
Sedište: ul. Milutina Milankovića br. 134g, 11070 Novi Beograd
MB:17192787  PIB:100000426

Izvršni direktor
Gerald Mueller

Nadzorni odbor
Johannes Porak, predsednik (UNIQA International)
Olivera Boehm, član (UNIQA International)
Petar Jovanović, član (Raiffeisen banka)

Prokuristi    
Zoran Višnjić
Gordana Bukumirić
Siniša Nišić
Nikola ĐukićNaziv: UNIQA neživotno osiguranje a.d.o.
Sedište: ul. Milutina Milankovića br. 134g, 11070 Novi Beograd
MB:20289414  PIB:104990662

Izvršni direktori
Gordana Bukumirić
Siniša Nišić

Nadzorni odbor
Alexander Breit, predsednik (UNIQA International)
Carsten Abraham, član (UNIQA International)
Alexander Degenhar (UNIQA International)

Prokuristi
Nikola Đukić
 


 

Proizvodi 

  • životno osiguranje
  • osiguranje od nezgode
  • osiguranje imovine
  • osiguranje od odgovornosti
  • osiguranje vozila
  • putno osiguranje u inostranstvu
  • dobrovolljno zdravstveno osiguranje
  • bankoosiguranje
  • paketi osiguranja za mala i srednja preuzeća
pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu