pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
Putna asistencija

Putno osiguranje u inostranstvu


1. Za slučaj prijave troškova lečenja nastalih za vreme boravka u inostranstvu

  • popunjen obrazac prijave osiguranog slučaja
  • polisa osiguranja za putovanje u inostranstvo (spisak putnika za grupnu polisu)
  • fotokopija pasoša (prve strane i strane gde je pečat kojim se potvrđuje ulazak i izlazak iz zemlje)
  • kompletna medicinska dokumentacija
  • original računi nastalih troškova
  • specifikacija nastalih troškova (iznos, valuta i opis usluge)
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ili štedne knjižice osiguranika
    Prijava - Zdravstveno osiguranje za vreme boravka u inostranstvu (Uputsvo za elektronsku prijavu štete se nalazi na dnu strane)

Uputstvo za elektronsku prijavu štete


Snimite odabranu prijavu štete na Vaš kompjuter, nakon čega možete da je popunite i sačuvate. Popunjenu prijavu pošaljite na e-mail: info.stete@uniqa.rs.

Napomena: da biste mogli da sačuvate ili odštampate popunjenu prijavu štete u elektronskoj formi, potrebno je da preuzmete besplatno Adobe Reader i instalirate ga.

Svi proizvodi iz Zdravstveno osiguranje na prvi pogled:

pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu