pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
My servis centar

My servis centar

Osiguranje klijenata na svakom mestu koje im odgovara
        
Prateći najsavremenije trendove u cilju poboljšanja usluga, UNIQA nudi nov, potpuno jedinstven način osiguranja. Po prvi put na našem tržištu, klijentima je omogućeno da se osiguraju na svakom mestu; u svom domu, na radnom mestu, kafiću, restoranu Ili bilo kojoj drugoj lokaciji koja im odgovara, čime im štedi dragoceno vreme koje je potrebno za  sklapanje polise osiguranja, Ili prijavljivanje osiguranog slučaja.

„Moj servis centar“ podrazumeva da agenti  podaje UNIQA osiguranja sa sobom nose pravu malu mobilnu kancelariju „spakovanu“ u jedan mali kofer. Nakon poziva klijenta, agenti UNIQA osiguranja se  upućuju u njegov dom, na radno mesto, ili na bilo koju drugu lokaciju širom Srbije koju klijent zatraži. 
U ovom jedinstvenom koferu koji agent nosi sa sobom smeštena je sva oprema koja pruža mogućnost da se na bilo kom mestu koje klijent izabere izvrši potrebna usluga.  Uz pomoć opreme koja sačinjava „Moj servis centar“, a to su  laptop, štampač, 3G kartica, razni obrasci; agent na licu mesta popunjava ponudu za osiguranje,  štampa polisu, ili daje informacije vezane za prijavu štete. Pored toga aplikacije za prodaju osiguranja, planiranje prodajnih aktivnosti, zatim e-mail i bežični internet pružaju potpuni komfor u radu, bez obzira gde se agent i klijent nalaze – potpuno isto kao da su UNIQA poslovnom prostoru.

Moj servis centar omogućava agentima  da  sve vreme budu na terenu, bez potrebe da odlaze u kancelariju, jer kancelariju „nose sa sobom”. Na taj način UNIQA osiguranje dodatno povećava fleksibilnost i kvalitet usluge, uvodi brži servis i omogućava  znatno jednostavnije i brže  usluge svojim klijentima čime potvrđuje svoju lidersku poziciju na polju inovacija u uslugama osiguranja.  

pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu