pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
Pomoć na putu - Auto 24 PLUS

Pomoć na putu - Auto 24 PLUS

Neka svako Vaše putovanje - u zemlji i inostranstvu, bude i potpuno sigurno. Uživajte - brigu o Vama i Vašem vozilu vodi UNIQA.

AUTO 24 PLUS

Za sve klijente koji zaključe polisu osiguranja od autoodgovornosti, kompletnu organizaciju i logističku podršku oko realizacije neophodne pomoći obezbeđuje Centar za pomoć UNIQA osiguranja, dok sve troškove pruženih usluga za rešavanje nastalog problema snosi klijent iz sopstvenih sredstava.

AUTO KASKO 24 PLUS

Samo kod UNIQA osiguranja: uz polisu KASKO osiguranja, nudimo najopsežniju auto asistenciju, koju realizujemo u saradnji sa uglednom međunarodnom kućom za asistenciju - CORIS Assistance, koja obezbeđuje 24h organizaciju pomoći na putu u zemlji i inostranstvu.

Šta ovaj vid usluge podrazumeva uz KASKO osiguranje?

Za sve klijente koji zaključe KASKO osiguranje, UNIQA obezbeđuje uslugu pomoći na putu, koja pruža potpunu sigurnost u toku puta.

Usluga pomoći na putu podrazumeva organizaciju pomoći, kao i pokrivanje troškova pružene pomoći do ugovorenih iznosa.

Šta sadrži osiguranje?

Auto KASKO 24 PLUS  uključuje organizaciju pomoći i pokrivanje troškova:

  • popravke na licu mesta u slučaju manjeg kvara
  • dostave goriva u slučaju nestanka istog
  • troškova u slučaju gubitka ili oštećenja ključeva automobila
  • troškova vuče (šlepovanja vozila) u slučaju kvara
  • troškova prenoćišta za lica koja su putovala vozilom koje je ostalo u kvaru ili je oštećeno
  • troškova prevoza do odredišta, odnosno povratka lica, koja su putovala vozilom, u mesto prebivališta, u slučaju većeg kvara
  • obezbeđivanja povratka oštećenog vozila
  • obezbeđivanja rezervnih delova u slučaju većeg kvara.


MAXI AUTO KASKO 24 PLUS:

Ukoliko pored KASKO osiguranja zaključite i osiguranje od autoodgovornosti, u prilici ste da automatski dobijete najpotpuniju auto asistenciju - Auto KASKO 24 PLUS, koja pored svih usluga sadrži i

  • dostavu zamenskog vozila


Šta to zapravo znači?

Vaš automobil je u kvaru, neophodna je popravka u trajanju od nekoliko dana. Uz MAXI asistenciju biće Vam dostavljen automobil za najam.

*Auto asistencija važi za sva putnička vozila čija težina ne prelazi 3,5 tone.

pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu