pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu
Porodično osiguranje

Priključite se i vi programu Porodičnog osiguranja!

Sigurnost porodice je prioritet za svakog čoveka. Zato se trudimo da je na razne načine zaštitimo, sačuvamo, osiguramo i zbrinemo. Ulaganje u osiguranje porodice je zrela i mudra investicija koja nam omogućava da bezbrižno živimo u sadašnjosti i ne strepimo za budućnost.

Sigurnost za celu porodicu

U želji da što većem broju stanovnika Beograda, Novog Sada, Sombora, Subotice, Niša i  Kragujevca omogući da na jednostavan, brz i izuzetno povoljan način osiguraju sebe i članove svog domaćinstva, UNIQA osiguranje je 2006. godine uvela program Porodičnog osiguranja.

Porodično osiguranje važi 24 sata dnevno, tokom cele godine, na bilo kom mestu. Sklapa se za sve članove domaćinstva, bez obzira na godine, a uplaćuje mesečno, preko uplatnice za komunalne usluge. Osiguranjem su obuhvaćeni svi članovi jednog domaćinstva, prema spisku stanara, kao i  podstanari i korisnici stana na koji je stigla uplatnica, a za koji se redovno plaća premija Porodičnog osiguranja.
U slučaju nastanka štetnog događaja, da biste ostvarili pravo na nadoknadu, dovoljno je da kao dokaz o redovnoj uplati porodičnog osiguranja, dostavite poslednje uplatnice za komunalne usluge.

U prethodnom periodu UNIQA osiguranje je u okviru programa Porodičnog osiguranja isplatilo oko 50.000 obeštećenja u vrednosti većoj od milijardu dinara!

To je još jedan od pokazatelja da je UNIQA sa Vama kada Vam je najpotrebnije.

Porodično osiguranje nema štedni karakter, jer spada u riziko osiguranje, što znači da se odšteta uvek isplaćuje ukoliko nastane neki od navedenih rizika u
periodu za koji se osiguranje plaća.

U slučaju raskida osiguranja bez obzira da li su navedeni rizici
nastali ili ne, ne vrši se povrat premije uplaćene za period u
kojem je rizik bio pokriven.

Porodičnim osiguranjem pokriveni su sledeći rizici:

  • Povrede nastale usled nezgode
  • Smrt usled bolesti
  • Smrt kao posledica nesrećnog slučaja
pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu