pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu

Osiguranje stanova i kuća

Planiranje, finansiranje, izvođenje-mnogo je vremena, novca i truda uloženo u vaš dom. Ali time ste stvortili trajnu vrednost. Nastupi li bilo kakav nepredvidiv događaj, sigurno biste želeli da vam se nadoknadi šteta – da sve opet bude kao što je bilo pre. Zato je izbor optimalnog osiguranja vaše kuće/stana jedna od vaših najvažnijih odluka.
pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu