pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu

Osiguranje motornih vozila

UNIQA osiguranje svojim osiguranicima nudi i paletu posebnih programa osiguranja motornih vozila. Osim takozvanog obaveznog osiguranja od AUTO-ODGOVORNOSTI, UNIQA ima i programe delimičnog i potpunog KASKO osiguranja sa mogućnošću ugovaranja i različitih specifičnih rizika unutar svake vrste.
pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu