pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu

Životno osiguranje

Savremeni stil života uslovljen je sve dinamičnijom i interesantnijom svakodnevnicom. Istovremeno, novo doba nosi i veću neizvesnost, a time i povećanu potrebu za sigurnošću.
UNIQA osiguranje nudi paletu proizvoda koji Vam omogućavaju da se kroz štednju uloženih sredstava pripremite za vreme kada više ne budete zarađivali kao pre, ali i da istovremeno osigurate sebe i svoje najbliže od raznih neželjenih događaja koje život nosi.
Po polisama životnog osiguranja može biti odobren predujam. Uslove za odobrenje predujma, možete preuzeti ovde.
pošalji teovu stranu | štampajte ovu stranu